Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Просјечна старост младожење и невјесте

 

Просјечна старост младожење и невјесте представља просјечне године старости приликом склапања брака.

Статистичка област:
Становништво