Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Предшколске установе

 

Предшколске установе обезбјеђују дневни боравак дјеце, пружају васпитно-образовне услуге, као и услуге његе и заштите дјеце предшколске доби.

Статистичка област:
Образовање