Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Предшколско васпитање и образовање

 

Предшколско васпитање и образовање обухвата дјецу од шест мјесеци до поласка у основну школу, а које се остварује кроз програм предшколског васпитања и образовања.

Статистичка област:
Образовање