Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Прикупљање отпада

 

Прикупљање отпада је активност систематског прикупљања, разврставања и/или мијешања отпада ради транспорта. 

Статистичка област:
Животна средина