Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Продајна цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту

 

Продајна цијена произвођача индустријских производа је цијена по којој произвођач продаје своје производе, редовним купцима на домаћем тржишту у највећим количинама, франко утовареним у вагон (камион), у мјесту произвођача. У ову цијену улази регрес, ако га продавац остварује, а одбијају се: трговачки рабат и попуст (каса - сконто, дисконт) који продавац одобрава купцу, ПДВ и акцизе. 

Статистичка област:
Цијене