Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Откуп

 

Откуп од индивидуалних пољопривредних произвођача обухвата производе пољопривреде и рибарства непосредно откупљене или преузете од газдинстава за прераду или даљу продају.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство