Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Објекти за смјештај

 

Објекти за смјештај су угоститељски објекти у којима се претежно пружају услуге смјештаја, као и објекти установа здравствене заштите у којима пацијенти бораве ради медицинске рехабилитације коришћењем првенствено природних чинилаца. То су: хотели, мотели, пансиони, преноћишта, гостионице, бањска и климатска љечилишта, планинарски домови и куће, омладинска и дјечија одмаралишта и остало.

Статистичка област:
Туризам