Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остала предузећа

 

Остала предузећа су предузећа којима сјеча дрвета није главна дјелатност, већ је врше повремено, углавном за подмиривање својих потреба.

Статистичка област:
Шумарство