Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Облик, мјера или услуга

 

Под обликом, мјером или услугом подразумијева се сваки случај спроведене заштите на основу закона и прописа из ове области од стране центра за социјални рад или службе социјалне заштите.

Подаци о облицима, мјерама и услугама односе се на број спроведених односно коришћених облика, мјера и услуга у извјештајном периоду, а не на број лица. Једно исто лице може се појавити више пута као корисник тј. онолико пута колико је пута користило неки од облика, мјера и услуга у току извјештајне године. Ако лице више пута користи исти облик, мјеру или услугу, биће обухваћено само једном. Ако лице користи више облика, мјера или услуга обухватиће се код сваког облика, односно мјере или услуге.

Статистичка област:
Социјална заштита