Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Овце за приплод

 

Овце за приплод су женска расплодна грла која су се већ јањила и она од којих се тек очекује први подмладак.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство