Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Одјељење

 

Одјељење је група ученика које, истовремено и у истој просторији, обучава у току школске године један наставник или више наставника сукцесивно.

Статистичка област:
Образовање