Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Опасни отпад

 

Опасни отпад је сваки отпад који по свом поријеклу, саставу или концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну средину или здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика утврђених посебним прописима. 

Статистичка област:
Животна средина