Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Отпадне воде

 

Отпадне воде су воде које се послије коришћења третирају као отпадне и које се одводе до уређаја за пречишћавање или се испуштају у земљу, подземне или површинске воде. У отпадне воде нису укључене атмосферске воде и проточне воде из хидроелектрана. 

 

Статистичка област:
Животна средина