Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Општи архив

 

Општи архив је установа која обавља архивску дјелатност на архивској грађи из свих области.

Статистичка област:
Култура и умјетност