Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Новоевидентирани корисници

 

Новоевидентирани корисници су лица која су први пут евидентирана као лица у стању социјалне потребе у центру за социјални рад у току године за коју се подноси извјештај.

Статистичка област:
Социјална заштита