Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Наслов

 

Наслов је штампани документ који чини једну цјелину, било да се састоји од једне или више свезака.

Статистичка област:
Култура и умјетност