Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Неиновативна предузећа

 

Неиновативна предузећа су предузећа која у посматраном периоду нису увела ниједну иновацију и нису проводила иновативне активности.

Статистичка област:
Наука, технологија и иновације