Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Методa једноструке дефлације

 

Методa једноструке дефлације представља дефлационирање бруто вриједности производње текуће године са одговарајућим индексима цијена.

Статистичка област:
Национални рачуни