Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Метода једноструке екстраполације

 

Метода једноструке екстраполације представља екстраполацију бруто вриједности производње базне године са одговарајућим индексима физичког обима.

Статистичка област:
Национални рачуни