Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Музне краве

 

Музне краве су краве чије се млијеко углавном користи за људску исхрану или прераду у млијечне производе. Укључене су и засушене музне краве, као и музне краве излучене из приплода, без обзира на то да ли се тове у периоду од последње лактације до клања.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство