Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Миграциони салдо

 

Миграциони салдо становништва је разлика броја досељеног и броја одсељеног становништва посматраног подручја у одређеном периоду.

Статистичка област:
Становништво