Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Мртворођено дијете

 

Мртворођено дијете према препорукама Скупштине Свјетске здравствене организације и Међународног удружења гинеколога (ФИГО), oд 2001. године, мртворођеним се сматра дијете рођено, односно извађено из тијела мајке, без икаквих знакова живота тј. ако није дисало нити показивало неки други знак живота, а ношено је дуже од 22 недјеље и које има порођајну тежину 500 gr и више. Избацивање мртвог плода који је ношен мање од 22 недјеље, сматра се побачајем (абортусом), без обзира на то да ли се ради о спонтаном или намјерном прекиду трудноће, и не региструје се у матичним књигама нити су ти подаци исказани у укупном броју мртворођених.

Статистичка област:
Становништво