Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Мјешовите састојине

 

Мјешовите састојине су оне које су састављене из више врста шумског дрвећа. Мјешовита састојина је свака састојина у којој поред основне врсте, друге врсте дрвећа учествују са више од 10%.

Статистичка област:
Шумарство