Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Миграције

 

Миграције представљају просторну покретљивост становништва између једног и другог административног подручја.

Статистичка област:
Становништво