Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Микрооблик

 

Микрооблик је микро снимак текста или друге визуелне грађе, за чије је коришћење потребан специјалан уређај за читање - микрочитач.

Статистичка област:
Култура и умјетност