Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Мјесто смрти, лијечење и утврђивање смрти

 

По овом обиљежју разврстана су умрла лица, према томе да ли је смрт наступила у здравственој установи или на другом мјесту (у стану, пољу, итд.). Ако је смрт наступила у здравственој установи, уједно се сматра да је умрло лице лијечено и да је  смрт утврдио љекар, а ако је смрт наступила ван здравствене установе онда се умрли разврставају још и према томе да ли је умрло лице било лијечено (од болести од које је умрло) и  да ли је смрт утврдио љекар или неко друго лице.

Статистичка област:
Становништво