Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Музеј

 

Музеј је установа која систематски прикупља, научно обрађује, чува и излаже предмете из области природе, као и материјалне и духовне културе.

Статистичка област:
Култура и умјетност