Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Малопродајна цијена

 

Под малопродајном цијеном подразумијева се цијена по којој трговина на мало, индивидуални произвођачи и вршиоци услуга продају производе и услуге крајњим потрошачима, односно то су цијене по којима крајњи потрошачи плаћају производе и услуге широке потрошње, у сврху подмирења личних потреба. Малопродајна цијена производа садржи све порезе који се плаћају у промету на мало. 

 

Статистичка област:
Цијене