Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Лежаји

 

Лежаји обухватају сталне и помоћне лежаје. 

Стални лежаји су кревети и други лежаји за спавање који су инсталирани у соби и припадају редовној опреми собе. Кревет за двоје се рачуна као два кревета. 

Помоћни лежаји су кревети и други лежаји за спавање који не чине редовну опрему собе, већ се накнадно уносе у собу ради повећања капацитета у току главне туристичке сезоне или на захтјев госта, као и лежаји који се већ налазе у соби, а користе се првенствено за поподневни одмор гостију или за сједење током дана.

Статистичка област:
Туризам