Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Листови (новине)

 

Под листовима (новинама) подразумијевају се листови, магазини и билтени који се издају ради редовног обавјештавања јавности, чији је главни задатак да буду писани извор информација о актуелним догађајима (домаћим и међународним) политичког, научног, литерарног и спортског карактера. Поред свог информативног карактера лист може бити и огласно средство

Статистичка област:
Култура и умјетност