Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Кланица

 

Кланица је званично регистрован и одобрен објекат који се користи за клање и обраду трупова животиња чије је месо предвиђено за прехрану људи.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство