Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Канализациони прикључак

 

Канализациони прикључак чини спој објеката са уличном канализацијом.

Статистичка област:
Животна средина