Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Коришћене воде

 

Коришћене воде су воде (свјеже и претходно коришћене у другим пословним субјектима) које су предузећа у току извјештајне године користила за технолошки процес, за покретање турбина у хидроелектранама, за санитарне потребе и остале намјене.  

Статистичка област:
Животна средина