Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Картографска архивска грађа

 

Картографска архивска грађа су мапе, планови глобуси, топографске и хидрографске карте, архитектонски материјал, картограми, рељефни модели и просторне фотографије.

Статистичка област:
Култура и умјетност