Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Књига

 

Књига је непериодична штампана публикација која садржи најмање 49 страна без повеза.

Статистичка област:
Култура и умјетност