Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Књижни фонд

 

Књижни фонд библиотеке обухвата све књиге и брошуре, листове (новине), часописе и рукописе регистроване у библиотеци.

Статистичка област:
Култура и умјетност