Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Издаци за коначну потрошњу државе

 

Издаци за коначну потрошњу државе се састоје од издатака за индивидуалну и колективну потрошњу. Индивидуална потрошња државе се односи на нетржишне услуге становништву (образовне, здравствене, социјалне, културне, рекреативне, спортске и сл.) и на тржишна добра и услуге (лијекове, ортопедска помагала, услуге лијечења и сл.)које се становништву пружају без накнаде или по цијенама које нису економски значајне. Колективна потрошња државе обухвата издатке за административне, одбрамбене, економске, развојно-истраживачке  и сличне намјене.

 

Статистичка област:
Национални рачуни