Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Иновација производа

 

Иновација производа је нови или побољшани производ (роба или услуга) који се значајно разликује од претходних производа или услуга предузећа, а која је имплементирана на тржишту.

Статистичка област:
Наука, технологија и иновације