Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Информациона сигурност

 

Информациона сигурност: очување поверљивости, интегритета и расположивости информација, а обезбјеђује се помоћу правила заштите података на физичком, техничком и организационом нивоу.

 

Статистичка област:
Информационо друштво