Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Информациона технологија (IT)

 

Информациона технологија (IT): Tехнологија која користи рачунаре за прикупљање, обраду, чување, заштиту и пренос информација. У савременим условима су обично рачунари повезани у мрежу и тада је ријеч о информационо-комуникационој технологији (engl. Information and Communications Technology - ICT).

 

Статистичка област:
Информационо друштво