Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Интернет

 

Интернет: Глобални електронски комуникациони систем сачињен од великог броја међусобно повезаних рачунарских мрежа и уређаја, који размењују податке користећи заједнички скуп комуникационих протокола. 

 

Статистичка област:
Информационо друштво