Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Индустријско и техничко дрво

 

Индустријско и техничко дрво је оно које је због повољних физичких и хемијских својстава намијењено за индустријску употребу и разне техничке сврхе: трупци, остало дрво за механичку прераду, целулозно дрво, танинско дрво, дрво за суву дестилацију, борови пањеви, рудничко дрво, стубови за електроводе и ТТ, ситно техничко дрво, остало обло дрво, прагови и остало тесано и цијепано дрво.

Статистичка област:
Шумарство