Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Индекс цијена произвођача

 

Индекс цијена произвођача индустријских производа је краткорочни статистички индикатор који показује динамику кретања цијена индустријских производа, односно представља мјеру просјечне промјене цијена индустријских производа које су произвођачи индустријских производа произвели и продали на домаћем и страном тржишту. 

 

Статистичка област:
Цијене