Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Истраживачи

 

Истраживачи су стручњаци ангажовани на стварању нових знања, метода и система, те провођењу истраживачких пројеката.

Статистичка област:
Наука, технологија и иновације