Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Истраживачи

 

Истраживачи су стручњаци ангажовани на стварању нових знања. Они проводе истраживање и унапређују или развијају концепте, теорије, моделе, израду и употребу  техничких инструмената, програмску опрему (софтвер) или оперативне методе. Менаџери и администатори укључени у планирање и управљање научним и техничким аспектима рада истраживача су такође класификовани као истраживачи. У истраживаче су укључени студенти на докторским студијама који се баве истраживањем и развојем. Када се не могу посебно идентификовати, могу бити укључени или са техничким особљем или са истраживачима, међутим таква пракса може довести до недосљедности у броју истраживача.  

Статистичка област:
Наука, технологија и иновације