Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Инвестиције за одржавање нивоа постојећих капацитета

 

Инвестиције за одржавање нивоа постојећих капацитета су улагања због замјене застарјелих или истрошених сталних средстава, интензивирања или рационализације производње, али без проширења постојећих капацитета и битнијих измјена у постојећој технологији производњe.

Статистичка област:
Инвестиције