Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Инвестиције за реконструкцију, модернизацију, доградњу и проширење

 

Инвестиције за реконструкцију, модернизацију, доградњу и проширење су улагања за преуређење или проширење постојећих капацитета (објеката, опреме, машина) у оквиру постојеће радне јединице, а у циљу повећања обима производње или услуга или ради промјене технологије и технике у производњи.

Статистичка област:
Инвестиције