Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Инвестиције у нове капацитете

 

Инвестиције у нове капацитете у постојећу или у нову дјелатност су улагања у изградњу нових предузећа, самосталних јединица, погона и организационих јединица у саставу постојећих предузећа, наставак градње или опремање раније обустављених инвестиција, улагања у дугогодишње засаде, основно стадо, улагања у нове саобраћајнице и сл.

Статистичка област:
Инвестиције