Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Инвестиције у стална средства

 

Инвестиције у стална средства обухватају све набавке пословних субјеката у циљу добијања нове имовине, повећања вриједности или замјене постојеће сталне имовине. Инвестициона добра могу бити нова или половна, купљена или добијена без накнаде у земљи и иностранству, или произведена у сопственој режији 

 

Статистичка област:
Инвестиције