Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Архивски материјал који се чита помоћу машина

 

Архивски материјал који се чита помоћу машина је шифриран материјал забиљежен на магнетне траке, дискове, бубњеве итд.

Статистичка област:
Култура и умјетност