Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Аудио-визуелна архивска грађа

 

Аудио-визуелна архивска грађа су фотографије (негативи и штампани слајдови), покретне слике (са или без звука, филм, видео и сл.) звучни извори, фонограми, плоче, касете, траке итд.

Статистичка област:
Култура и умјетност